wat is instrumentZo!

Kinderen spelen bij instrumentZo! instrument samen in een ensemble en maken kennis met verschillende instrumenten zoals viool, gitaar, klarinet en piano. Naast zingen en spelen op een instrument is er ook bodypercussie en stempercussie. De leerlingen improviseren en schrijven korte composities, waarvan een compositie wordt gemaakt. Er wordt toegewerkt naar een presentatie die de kinderen zelf vormgeven en uitvoeren.

doelen

  • > Leren samenspelen
  • > Kennismaken met verschillende muziekstijlen
  • > Het ontwikkelen van instrumentale technieken
  • > Ontwikkelen van creërend vermogen
  • > Presentatievaardigheden vergroten
  • > Sociale competenties ontwikkelen

rooster

Het programma duurt 30 weken en is ingedeeld in vijf periodes van zes weken. De muziekdocent geeft drie keer een les in zo’n periode, de leerkracht werkt tussentijds vijf keer ca. 10 minuten met de kinderen. Daarna geeft de leerkracht drie keer een les. Iedere periode heeft een eigen thema.
Periode 1 september tot de herfstvakantie
Periode 2 herfstvakantie tot de kerstvakantie
Periode 3 kerstvakantie tot de krokusvakantie
Periode 4 krokusvakantie tot de meivakantie
Periode 5 meivakantie tot de zomervakantie

meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Muziekschool Amsterdam, tel: 020-578 7373, e-mail: muziekzo@msadam.nl.

inschrijven

U kunt zich aanmelden via het online aanmeldingsformulier. Naar aanleiding van uw inschrijving nemen wij contact op.

kosten

Groep 6: 510 euro per groep
Groep 7 & 8: 510 euro per groep

Voor het gebruik van instrumenten worden aparte financiële afspraken gemaakt.

leerkrachttraining

Extra ondersteuning nodig? Muziekschool Amsterdam biedt een workshop om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van muziekonderwijs op uw school.

zingen met gitaar

In deze cursus leren de leerkrachten in tien lessen enthousiast en overtuigend gitaar te spelen en liedjes te zingen. Het begint met eenvoudige liedjes met één akkoord die meteen zijn toe te passen in de les.
duur | 10 lessen
tarief | 260 euro per workshop

Muziekschool Amsterdam